مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها
مجموعه مقالات همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدن ها

ناشر: دانشگاه مفید
نویسنده:
مترجم:
صفحه: 822
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1380
قیمت:

چکیده:

مقالات این مجموعه به سه زبان فارسی (صص 1 -380) عربی (صص 381 - 494) و انگلیسی (سمت چپ کتاب صص 1-314) می باشد. 


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com