مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر : مبانی نظری حقوق بشر
مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر : مبانی نظری حقوق بشر

ناشر: دانشگاه مفید
نویسنده:
مترجم:
صفحه: 886
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1382
قیمت:

چکیده:

در کتاب حاضر، مقالاتی با موضوعات "مبانی فلسفی حقوق بشر"، "حقوق بشر و دین" و "حقوق بشر، جهان شمولی و تنوع فرهنگی" گردآوری شده، عناوین برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: "حقوق بشر و نیازهای بشر/ عمر دهبور"، "حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر/ تامس کاپیتان"، "حقوق بشر در نظر لایب نتیس/ فاطمه مینایی"، "اسلام و منشا حقوق بشر/ حبیب الله پیمان"، "مولانا و بسترهای شکوفایی حقوق بشر/ سیدحسن حسینی"، "حقوق بشر، دین و سکولاریسم/ مایکل فریمن (محمد حبیبی مجنده)"، "مساله‌ی برده‌داری در اسلام معاصر/ محسن کدیور"، "حقوق بشر و تعارف فرهنگی/ ریچارد تی. پیترسون (محمدرضا امین)"، "جهان شمولی تحولی/ ناصر‌الهی"، "چالش‌های جهانی شدن با فضای عمومی، حقوق فرهنگی و حقوق ملی شهروندان/ سعیدرضا عاملی" و "فرازمانی و فرامکانی بودن اصول حقوق بشر/ سید مصطفی محقق داماد".


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com