مجموعه مقالات حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی)
مجموعه مقالات حقوق کودک (مطالعه تطبیقی در اسلام و اسناد بین المللی)

ناشر: دانشگاه مفید
نویسنده: دکتر سید مصطفی میرمحمدی و همکاران
مترجم:
صفحه: 453
نوبت چاپ: اول
تاریخ چاپ: 1393
قیمت:

چکیده:

اين اثر، نخست بر مباني و منابع فقهي مکتب اهل بيت تکيه کرده است و تلاش دارد تا ديدگاه فقيهان و حقوقدانان پيرو مکتب اهل بيت (ع) را در زمينه يکي از مهم‌ترين مباحث قرن حاضر يعني حقوق کودکان بررسي و تبيين نمايد. دوم؛ با توجه به جديدترين موضوعات حقوق کودک و توجه به اسناد بين المللي بويژه پيمان‌نامه حقوق کودک تدوين شده است. سوم؛ به روش تطبيقي موضوعات حقوق کودک را مورد مطالعه و بررسي قرار داده است. بديهي است اين تمايزها به معني ناديده انگاشتن تلاش ارزشمند دانشگاه الازهر يا تفاوت اساسي ميان ديدگاه‌هاي نويسندگان آن اثر با اثر حاضر نيست. نويسندگان هر دو کتاب به يک نظام حقوقي تعلق دارند و هر دو حمايت از کودکان را در متون ديني جستجو مي‌کنند تا نشان دهند آموزه‌هاي حياتبخش دين اسلام در تاريخ خود سابقه درخشاني در حمايت از کودکان دارد. اثر حاضر استفاده از قرآن و سنت را از طريق خاندان و اهل بيت پيامبر(ع) و نيز فقيهان پيرو اين مکتب، جستجو مي‌کند. 

دولت جمهوري اسلامي ايران همانند بسياري از کشورهاي اسلامي به کنوانسيون حقوق کودک پيوسته است و خود را به اجراي آن جز در مواردي که با شرع و قوانين ايران در تعارض باشد متعهد دانسته است. از يکسو مطابق ماده 9 قانون مدني مفاد اين پيمان تا آنجا که مورد قبول است در حکم قانون ايران خواهد بود، از سوي ديگر مطابق ماده 42 پيمان نامه دولت ايران همانند ساير دول عضو متعهد شده است تا به صورت گسترده اصول و مفاد پيمان نامه را به نحوي يکسان به اطلاع بزرگسالان و کودکان برسانند. کتاب حاضر گامي در اطلاع رساني بيشتر از دو منظر اسلام و حقوق بين الملل خواهد بود. 

سال‌هاست در محافل حقوقي داخلي و بين المللي از حق شرط کلي ايران و برخي کشورهاي اسلامي سخن گفته مي‌شود. اين اثر مي‌تواند يکي از تلاش‌هايي شمرده شود که جهات موافقت و مغايرت پيمان نامه حقوق کودک را با موازين شرعي به گونه استدلالي به بحث و نظر گذاشته است. 

اميد است مباحث اين اثر زمينه مطالعات گسترده‌تر از اين نوع را براي پژوهشگران و علاقمندان فراهم آورد.

اين كتاب موضوع هاي زير را مورد بررسي و مطالعه قرار داده است:

مصالح عاليه کودک

حق حيات كودكان و حمايت از آن

اصل عدم تبعيض

حقّ مشاركت، احترام به ديدگاه‌ها و نظرات کودک

حق بر هويت و تابعيت

حق بر بهداشت و سلامتي

حق بر بازي، تفريح و سرگرمي

حق بر آموزش و پرورش

حق زندگي با والدين و وحدت خانواده

حق برخورداري از تأمين اجتماعي

حقوق کودکان داراي ناتواني

حقوق كودكان اقليت

حق کودکان بر مشارکت

حق كودك براي برخورداري از آزادي عقيده، وجدان و مذهب

حق کودک بر آزادي شرکت در تشکل‌ها و مجامع مسالمت‌آميز

حق حريم خصوصي کودکان

حمايت از کودکان در برابر خشونت

حمايت از كودكان محروم از محيط خانواده

حمايت از کودکان فرزند خوانده

حمايت از کودکان پناهنده

حمايت از کودکان در برابر بهره کشي‌هاي اقتصادي

حمايت از کودکان در برابر مواد مخدر

کودکان و مسئوليت کيفري

حمايت از کودکان در برابر انواع بهره کشي و سوء استفاده جنسي

حمايت از کودکان در مخاصمات مسلحانه

مسؤوليت مشترک والدين و دولت

حق کودکان در برخورداري از سطح زندگي مناسب

مسؤوليت دولت‌ها در شناساندن و اجراي حقوق کودکان


 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com