اولین مسابقه کتابخوانی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد


تاریخ رویداد: 1394/12/10
مکان: دانشگاه مفيد - تالار دكتر ناصر قربان نيا
زمان: 12:00 الی 13:00
اولین مسابقه کتابخوانی مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد

اولین مسابقه كتاب خواني مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد، روز دوشنبه 1394/12/10 در دانشگاه مفيد، تالار دکتر ناصر قربان نیا برگزار شد. 

مركز مطالعات حقوق بشر در راستاي گسترش مطالعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه اقدام به برگزاري سلسله مسابقات كتاب خواني نموده است. اولين مسابقه ازقسمت اول كتاب «حقوق كودك مطالعه تطبيقي در اسلام و اسناد بين المللي» (صفحه ۱ تا ۲۰۸) برگزار شد. 

اسامي برندگان اولين مسابقه كتابخواني مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد

تاريخ برگزاري 10/12/1394 ساعت  30/12********مكان برگزاري: تالار دكتر قربان نيا

 

نام و نام خانوادگي                             

مقطع

رشته تحصيلي

رتبه

جناب آقاي سعيد نباتي

كارشناسي ارشد

حقوق بشر

اول

سركار خانم بهاره علي كرمي

كارشناسي ارشد

حقوق بشر

دوم

جناب آقاي اميد نياقي

كارشناسي ارشد

حقوق بين الملل

سوم

مستوره مقدس

كارشناسي ارشد

حقوق بين الملل

چهارم

جناب آقاي امين الله بصير

كارشناسي

حقوق

پنجم

جناب آقاي اصغر فتحي

كارشناسي ارشد

حقوق عمومي

ششم

 


 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 

 


تاریخ انتشار: 1394/12/10    
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com