همايش دانشجويي تحقق حقوق بشر و موانع ساختاري آن


تاریخ رویداد: 1385/09/23
مکان: دانشگاه مفيد
همايش دانشجويي تحقق حقوق بشر و موانع ساختاري آن

 

اين همايش در سالروز تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر با همكاري مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفيد و برنامه عمران سازمان ملل متحد اجرا شد. به منظور جلب مشاركت دانشجويان گرامي كارشناسي ارشد حقوق بشر در جلسه اي با حضور همگي آنان امكان برگزاري اين همايش در قالب فعاليتي دانشجويي مطرح گرديد. موضوع همايش از طريق رأي گيري از ميان موضوعات پيشنهاد شده توسط دانشجويان، انتخاب گرديد.

 كميته اي 5 نفره از ميان دانشجويان، به رأي خود آنان انتخاب ضشد. ميهمانان گرامي براي سخنراني و دانشجويان منتخب براي ارائه مقاله، توسط آن كميته تعيين و دعوت شدند. اجراي همايش هم با همكاري فعال خود دانشجويان صورت گرفت.

موانع ساختاري تحقق حقوق بشر ذيل چهار بخش توسط استادان ميهمان بررسي گرديد:

1- موانع حقوقي: دكتر اردشير امير ارجمند

2- موانع سياسي: دكتر علي رضا رجايي

3- موانع اقتصادي - اجتماعي: جناب اقاي محمد علي فرزين

4- موانع اجتماعي - فرهنگي: دكتر اردلان

5- موانع اقتصادي: دكتر محمد رضا يوسفي

در اين همايش سه تن از دانشجويان نيز مقالاتي تحت عناوين ذيل ارائه نمودند:

1- چالش هاي آكادميك حقوق بشر در ايران توسط روزبه كريمي

2- حق در انديشه ايراني، درآمدي بر عدم تحقق حقوق بشر در ايران توسط رضا ايران مهر

3- موانع آزادي بيان در ايران توسط خانم صفايي نيا

جوايز و سپاس نامه دانشجويان مذكور و مدير دانشجويي همايش روز پنجشنبه 85/10/07 در حاشيه برنامه سخنراني آقاي دكتر سيد محمد هاشمي تحت عنوان «حقوق بشر، بحران ها و جالش هاي مربوط به آن»، با حضور دكتر هاشمي و دكتر عراقي، اهدا گرديد.


تاریخ انتشار: 1385/10/10    
برچسب ها : UNDP, برنامه عمران سازمان ملل, حقوق بشر, همايش دانشجويي
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com