کارگاه آموزشی اول: «آشنایی با شورای حقوق بشر و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی 2010»


تاریخ رویداد: 1388/05/12
مکان: تهران
کارگاه آموزشی اول: «آشنایی با شورای حقوق بشر و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی 2010»

 

کارگاه آموزشی اول: «آشنایی با شورای حقوق بشر و گزارش نویسی ویژه بررسی دوره ای جهانی 2010» در تاریخ 1388/05/12 در تهران برگزار شد.

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید در این کارگاه آموزشی به عنوان همکار برنامۀ عمران سازمان ملل متحد (UNDP) مشارکت نمود.


تاریخ انتشار: 1388/05/13    
برچسب ها : UPR, UNDP, برنامه عمران سازمان ملل متحد, شورای حقو بشر, بررسی دوره ای جهانی
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com