همایش بین المللی هویت ها، تفاوت ها و حقوق بشر


تاریخ رویداد: 1384/02/24
مکان: قم- دانشگاه مفید
زمان: اردیبهشت 84
همایش بین المللی هویت ها، تفاوت ها و حقوق بشر

- هویت های جمعی، تفاوت های فردی و حقوق بشر

- هویتهای دینی، تفاوت ها و حقوق بشر

- هویت ها، تفاوت ها و جهان شمولی حقوق بشر

- جهانی شدن، هویت ها و حقوق بشر

- کرامت بشر، تفاوت ها و حقوق بشر

- هویت زنان و حقوق بشر

- بررسی نقش و جایگاه مباحث مرتبط با هویت در حوزه مطالعات حقوق بشر

- بررسی نحوه تعامل و ترابط هویت های جمعی و تفاوت های فردی با حقوق بشر

- ترویج حقوق بشر در سطح عمومی، دانشگاه ها و مراکز مطالعاتی

- وارد ساختن مقولات حقوق بشری به حوزه مطالعات دینی، به ویژه در حوزه های علمیه

- توسعه مطالعه تطبیقی حقوق بشر در ادیان و تمدن های مختلف

- تلاش برای دستیابی به درک مشترک و غنی تر از حقوق بشر

- گسترش ادبیات حقوق بشر در دانشگاه های کشور به ویژه در حوزه هایی که کاستی های قابل توجهی را در آنها شاهدیم: مانند حوزه کودک و زنان و ...

- تاثیرگذاری بر روند سیاستگذاری و قانونگذاری در سطح کلان کشور با جمع بندی یافته های قانونگذاری در سطح کلان کشور با جمع بندی یافته های مورد اجماع در سلسله همایش های مذکور

- بهبود قوانین و ارتقای دیدگاه قانونگذاری نسبت به حقوق زنان و متوجه ساختن آنان به مسائل جدید این حوزه

- گسترش مطالعات مربوط به حقوق زنان

- گسترش مطالعات مروبط به حقوق کودکان

- گسترش مطالعات مربوط به حقوق اقلیت های دینی

آیا حقوق زنان می تواند حقوق زنان باشد؟ (کارل ولمن)

زنان مسلمان انگلستان؛ هویت اسلامی و راهبرهایی بای دستیابی به حقوق (کاترین براون)

هویت زنان و حقوق بشر (محمد منصور نژاد)

تحولات اخیر در حمایت از آزادی دینی و تاثیر آن در هویت دینی (استفانی فهر)

حقوق بشر، فمینیسم و هویت زنان (علی حسین الحکیم)

اتحادیه اروپا و حقوق بشر اروپا (هنده اصلن ضیاء)

حقوق بشر هویت دینی و تمایز حوزه خصوصی و عمومی (سلادین مکلد – گارسیا و باشاک چالی)

درک مفهوم ویتنامی حقوق بشر (گریس چنگ)

جهانشمولی حقوق بشر در دو روایت: هرمنوتیک حقوق بشر (احمد بستانی)

هویت و سلطۀ حقوق بشر بین المللی (تونی اوانز)

حقوق بشر و دموکراسی: تعیین مرزهای جامعه (یارنا پتمن)

شهروندی جهانی در گسترۀ جهانی شدن (حسین شریفی طراز کوهی)

تکثر نظام های حقوقی و دموکراسی (جاوید قادروف)

ضدمبنا گرایی، دموکراسی مشورتی و حقوق بشر جهانشمول (فابریتزیو تریفیو)

شروط اسلامی برای پیمان های حقوق بشر و جهان شمولی حقوق بشر در الگوی نسبیتت گرایی فرهنگی (احمد علی سواد)

هویت و حقوق بشر در جهان اسلام: هنجار گفتگو در عصر جهانی سازی (محمود منشی پور)

آزادی طرد از گروه و جوامع دینی: الگویی یهودی برای حقوق تشکلی (مایکل بروید)

هویت دینی، تفاوت وو حقوق بشر (گرهارد رابرز)

هویت، کرامت، فرهنگ و حقوق بشر (کلورانس دایاس)

هویت، زبان و حقوق بشر از چشم انداز نظریه ای انتقادی (امید پیرو شبانی)

لیبرالیسم سیاسی، شرایط عادلانه پیش زمینه­ای و هویت فرهنگی ( میچل آویلا)

گفتمان تلویحی تکثر فرهنگی: ارکان معاهدات حقوق بشر و تکثرگرایی فرهنگی (جرمی گیلبرت)

حق هویت (کالج پمبروک)

حق برخورداری کودکان از هویت اجتماعی و نسبت آن با اولویت والدین در انتخاب نوع تربیت (سید مسعود نوری)

کرامت انسانی و هویت شخصی: علل ناکامی رویکردهای عمل­گرایانه (کریستین کانزیان)

شبیه سازی انسان از دیدگاه حقوق بشر؛ هویت ها و تفاوت ها (سید حسن اسلامی)

حقوق بشر و جهانی سازی، تخریب هویت هاست، قرائت حقوق بشر از منظر عرفان ابن عربی (نصر الله حکمت)

دگر جهانی شدن و تناقض نسبی گرایی فرهنگی و حقوق بشر (ناصر فکوهی)

جهانی سازی و نسل سوم حقوق بشر در آفریقای پس از استعار ( ابوصدیقی منسرای)

حقوق بشر، نماد هوینت ملی و عدم تبعیض میان افراد بشر (مصطفی السان)

 


تاریخ انتشار: 1384/02/24    
برچسب ها : همایش بین المللی, گفتگو, تمدن, حقوق بشر, هویت
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com