کارگاه آموزشی «دومین اجلاس گفتگوی بین فرهنگ حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان با موضوع روش شناسی تفسیر


تاریخ رویداد: 1389/06/20
مکان: دانشگاه مفید
کارگاه آموزشی «دومین اجلاس گفتگوی بین فرهنگ حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان با موضوع روش شناسی تفسیر

کارگاه آموزشی «دومین اجلاس گفتگوی بین فرهنگ حقوقی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان با موضوع روش­شناسی تفسیر»،  در دانشگاه مفید برگزار شد.


تاریخ انتشار: 1389/06/20    
نظرات

Captcha

 
دانشگاه مفید ساعت کاری:
ایران - قم شنبه تا چهار شنبه

تلفن: 32130285-025 

          025-32130287

ساعت 7:30 الی 16
فکس:  32925764-025  
chrs2003@gmail.com